Hỏi đáp

Sản phẩm này có chất tẩy hay không mà sao sử dụng trong 10 ngày lại trắng như vậy?

Xin thưa với quý khách hàng sản phẩm hoàn toàn không có chất tẩy. Nguyên nhân 10 ngày trắng ra là do cách dùng mỹ phẩm , nếu trong 2 đến 3 ngày đầu bạn sử dụng B1 ngày lẫn đêm thì B1 nó sẽ làm chết tế bào của bạn bằng độ ẩm. (nếu bạn dùng sai nguyên tắc trong hướng dẫn bạn sẽ không trắng ra và cũng không hại da). Chứng tỏa bạn cảm nhận sản phẩm không có chất tẩy.